බඩු සෝපානය

  • Asynchronous Geared Traction Freight Elevator

    අසමමුහුර්ත ගියර ට්‍රැක්ෂන් ෆ්‍රයිට් සෝපානය

    ටියැන්හොන්ගි ප්‍රවාහන සෝපානය ප්‍රමුඛතම නව මයික්‍රොකොම්පියුටර පාලිත සංඛ්‍යාත පරිවර්තන විචල්‍ය වෝල්ටීයතා වේග නියාමන පද්ධතියක් භාවිතා කරයි, කාර්ය සාධනය සිට විස්තර දක්වා, එය භාණ්ඩ සිරස් අතට ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා කදිම වාහකයෙකි. නැව් සෝපාන වල මාර්ගෝපදේශක රේල් හතරක් සහ මාර්ගෝපදේශක රේල් පීලි හයක් ඇත.